Landgoed de Oostermaet

Adres
Oostermaatsdijk 5, 7434PL Lettele

Landgoed de Oostermaet

Tussen de kernen Lettele, Okkenbroek en Bathmen ligt het bijna 550 ha grote complex Oostermaet. Het gebied wordt gekenmerkt door de grote

Tussen de kernen Lettele, Okkenbroek en Bathmen ligt het bijna 550 ha grote complex Oostermaet. Het gebied wordt gekenmerkt door de grote boskern van circa 285 ha. In en om de boskern liggen landbouwgronden, die overwegend ten behoeve van de melkveehouderij worden gebruikt.

Het gebied maakt onderdeel uit van de (Provinciale) ecologische hoofdstructuur, waarbij de huidige kwaliteiten van het gebied bepalend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende functies.

Gelegen midden in het landgoed het Oostermaet ligt aan een es deze fraaie boerderij van Stichting IJssellandschap. Vanaf 1850 werden er in het landgoed, waar geen kasteel of landhuis te vinden is, op grote schaal dennenbomen geplant, bedoeld als productiebos. Omstreeks 1910 kocht de heer Mr. Abraham Capadose het Oostermaet om er een jachtterrein van te maken. Hij plantte duizenden rododendrons om het wild meer beschutting te bieden. In de bloeiperiode mei en juni bieden deze struiken, van soms wel vijf meter hoog, een schitterend gezicht.