Deventer 1250 jaar religieus

In 1250 jaar van Lebuinus tot Islam is een lange weg, met de nodige afslagen. De tentoonstelling toont u in negen periodes de ontwikkeling van de belangrijkste religie in Deventer, het christendom. Het begon met Lebuinus, Liafwin en sinds 768 staat Deventer, met dank aan het christendom, in de boeken die bewaard zijn gebleven.

In de loop der tijden moesten vorm en inhoud vaak vernieuwd worden om ‘geloofwaardig’ te zijn. Na Lebuinus zijn Geert Groote (1340-1384) en Revius (1586-1658) de meest bekende personen die wilden hervormen. Na 1800 ontstaat er ruimte voor andere bewegingen en godsdiensten, zoals het Jodendom. De Islam komt in de stad in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Al met al levert ‘1250 jaar religie in Deventer’ een boeiend en veelkleurig godsdienstig palet op.

De tentoonstelling is te zien in de Broederenkerk en in de Grote of Lebuinuskerk.