Zandloper - Heeten naar Soestwetering

Het traject van Heeten naar Soestwetering is 11 km. Tijdens dit traject komt u de volgende bezienswaardigheden tegen:

Natuurgebied de Bleers

Het natuurgebied De Bleers, in de volksmond Het Twieg geheten, is één van de laatst overgebleven griendbossen in Nederland. De wilgentenen, die er periodiek werden geoogst, werden onder andere gebruikt voor het stoken van bakkersovens en het vlechten van manden. Door vermindering van de vraag naar wilgentenen en verbeteringen op het gebied van de waterhuishouding zijn de meeste grienden verdwenen.

Ophaalbruggen

De meeste ijzeren ophaalbruggen over het kanaal bestaan nog. Om de aanlegkosten te drukken werden ze overal in Nederland tweedehands aangekocht. De brug bij landgoed Zonnenbergen was bijvoorbeeld in Helmond in gebruik als trambrug.

Landgoed Zonnenbergen

Als u na het kanaal naar rechts gaat loopt u over landgoed Zonnenbergen. Na ong. 300-500 meter ziet u rechts een halvemaanvormige sloot. Daarbinnen zou zich een Germaanse offerplaats hebben bevonden, het zou kunnen zijn dat het landgoed hier zijn naam vandaan heeft. Voor de oorsprong van de naam Zonnenbergen is zowel een praktische als een meer mystieke verklaring te geven. Veel namen van oude boerderijen op de hoger gelegen delen in dit gebied eindigen met de uitgang ‘berg’ of ‘belt’. En het middeleeuwse woord ‘sonne’ kan duiden op een ‘lager gelegen stroompje’ naast het erf. Maar niet ver van de boerderij Groot Zonnebergen ligt een bijzonder gevormd terrein: een halve circel of zon, afgebakend door sloten. Het verhaal gaat dat dit ooit een Germaanse offerplaats is geweest, die ten dienste stond van de zon. Het landgoed Zonnenbergen ligt tegenwoordig voor een deel in de gemeente Deventer en voor een deel in de gemeente Raalte. Het ontstond als middeleeuws ontginningslandgoed in het zuidwestelijk deel van de marke Heeten waar jongere, kleinere dekzandruggen in oost-west richting lopen. Dit wordt afgewisseld door dekzandlaagtes die in de ijstijd zijn ontstaan door het uitslijten van smeltwater. De beplanting op het landgoed markeert de langgerekte vormen die door de bodemgesteldheid werden bepaald. Zonnenbergen is geen adellijk leengoed of havezate maar groeide van de zestiende eeuw binnen de invloedsfeer van het Deventer patriciaat uit tot landgoed met de nadruk op economisch nut. Hoewel het daarnaast als eenvoudig buitenverblijf gediend kan hebben, werd hier geen groot landhuis met formele tuinen aangelegd. Tot het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw was het landgoed van één particuliere eigenaar. Sindsdien wordt het door drie boeren beheerd. Gelukkig heeft het landgoed van 65 hectare een heel eigen karakter bewaard. Het laat een fraai gevarieerd landschap zien waar bos, wei en bouwlanden elkaar afwisselen. Omzoomd door singels en houtwallen en doorsneden met oude zandweggetjes die vroeger zo gewoon waren op het platteland, maar steeds meer verdwijnen.

Wesepe

‘Wesepe’ betekent ‘het witte (heldere) water’. ‘Apa’ was het Germaanse woord voor water. De naam wijst dus op een prehistorische waterloop of -plas.

Landgoed Boxbergen en Lankhorst

De namen ‘Boxbergen’ en ‘Lankhorst’ verwijzen naar de rivierduinen waarop zij zijn gebouwd. Deze bevinden zich op de overgang van dekzand naar rivierklei. Havezate Boxbergen aan de overkant van de Soestwetering werd voor het eerst vermeld in 1344. Deze werd onder andere bewoond door Willem Ripperda (1600-1669), die namens Overijssel deelnam aan de vredesonderhandelingen in Münster, die het einde van de 80-jarige oorlog bewerkstelligden.

Meer verhalen uit Salland

  1. De 9 leukste musea in Salland

  2. De 6 leukste kindercampings in Salland

  3. 7 Unieke overnachtingsplekken in Salland

  4. Hip happen in de oude haven van Deventer

  5. Fiets de favoriete MTB-route van Rob Harmeling

  6. Carolien ontdekt de Sallandse Heuvelrug

    Geschreven door Carolien