Route-tips

Sallandse Zandloper van Soestwetering naar Olst

 • Leestijd Leestijd 3 minuten
 • Home 354 x bekeken

De Sallandse Zandloper is een lange-afstand-wandelroute van oost naar west, van rechts naar links, dwars door Salland. De route is opgedeeld in zes trajecten, tijdens deze wandelingen kom je diverse bezienswaardigheden tegen.

Het traject van Soestwetering naar Olst (traject 4a) is 6,8 km. Tijdens dit traject kom je het volgende tegen:

 1. Geologisch Streekmuseum IJsselvallei
  Museum de IJsselvallei is een particulier museum. Het is opgericht door dhr. Louis Verhaard. Hij verzamelt met name zwerfstenen uit de oostelijke helft van Nederland. Het is een uitgegroeide hobby van een paar stellingkasten naar een gebouwtje waar bezoekers terecht kunnen om te kijken naar de geologie van Nederland. Het gaat met name over het gebied van de IJsselvallei. De collectie bestaat uit zwerfstenen die oorspronkelijk uit het noorden, oosten of zuiden van Europa komen. Daarnaast herbergt het museum een groot aantal fossielen zoals zijn ammonieten en zee-egels. Ook heeft het museum een grote collectie haaietanden. Verder zijn er botten en kiezen te zien van mammoeten, en andere zoogdieren. Daarnaast hangen in het museum bodemprofielen. Er is als het ware een plakje grond afgehaald (een soort dwarsdoorsnede) en dit is in een lijst gemaakt. Zo krijg je prachtige zandschilderijen. In de tuin naast het museum is de gesteentetuin ingericht, een maquette van de IJsselvallei, geheel gemaakt van stenen. www.museumijsselvallei.nl

 2. Landhuis Spijkerbosch
  Evenals Spykerbosch zijn veel landhuizen in Salland voortgekomen uit een ‘spijker’ of ‘spieker’, wat voorraadschuur betekent. De landheer sloeg daar de ‘tienden’ op: een vorm van belasting, bestaande uit een tiende deel van de oogst van zijn pachters.

 3. Havezate Groot Hoenlo
  Hoenlo is één van de oudste havezaten van Salland. Al in 1233 werd Albertus van Hoenlo genoemd toen hij als getuige op moest treden bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle. In 1365 werd Hoenlo belegerd door Deventer en deze stad wist aan het eind van de 14e eeuw de bouw van een nieuw versterkt huis tegen te houden, omdat ze bang waren dat de bewoners van de havezate teveel macht kregen. In de 15e eeuw kwam dit huis er alsnog door toedoen van de famlie van Laer. De havezate werd in 17e eeuw tot twee keer toe vergroot zodat een hoofdgebouw met twee vleugels ontstond. Rond 1900 werd het huis grondig verbouwd in opdracht van jonkheer Jan Willem Teding van Berkhout en zijn vrouw. Zij waren rijk geworden door hun belangen in suikerplantages in het voormalige Nederlands Indië en bewoonden het huis in de zomer. De tuin is in 1911 aangelegd door tuinarchitect Leonard Springer. In de loop van de 20e eeuw heeft het huis Hoenlo bewoners van divers pluimage gehad. In de tweede wereldoorlog was het gevorderd door de Duitsers, daarna huisden er tijdelijk Canadese militairen. In de jaren zestig en zeventig werd het een broedplaats van kunstenaars en vonden er in en rond het huis diverse kunstmanifestaties plaats. Schrijver Harry Mulisch heeft een tijd op Groot Hoenlo gewoond waar hij een dependance van het Haags Letterkundig museum beheerde. Hij schreef er zijn roman ‘De ontdekking van de hemel’, het boek dat later verfilmd is met kasteel het Nijenhuis als decor. In 1985 is het huis opnieuw verbouwd, waarbij het is opgedeeld in een aantal luxe appartementen.

Download hier de hele route

Meer verhalen uit Salland