Binnen Salland Marketing speelt het team Kennis & Innovatie van MarketingOost een belangrijke rol op het gebied van kennis, innovatie en productontwikkeling. Het team is de autoriteit op het gebied van kennis & innovatie ten behoeve van effectieve marketing en levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de vier B’s (meer bekendheid, meer bezoekers, meer bestedingen, meer banen). Onderstaand een aantal interessant download voor als ondernemer. Mocht u geinterresseerd zijn in een bepaald onderzoek of iets willen laten onderzoeken. Neem dan contact op met Thea Huisman.

De Regiomonitor 2017-2018 laat de cijfers over de vrijetijdseconomie voor Salland zien. Daarnaast cijfers over werkgelegenheid en bestedingen.

Met een overzicht van de marketingactiviteiten van 2017.

De Regiomonitor 2017-2018 laat de cijfers voor Overijssel zien. Daarnaast cijfers over werkgelegenheid en bestedingen. Er zijn ook factsheets beschikbaar over de verschillende toeristische regio's.