Stichting Gilde Deventer

Gilde Deventer is een niet-commerciële vrijwilligers­organisatie, voor iedereen die er plezier in heeft om zijn of haar ervaringen, kennis e.d. over te dragen aan anderen.

We organiseren al jarenlang fietstochten in de regio, stadswandelingen, dia-presentaties en computercursussen. En in 2014 zijn we gestart met het project Coach4you.

Door het jarenlange succes van de stads­wandelingen organiseren we die tegenwoordig het hele jaar door: bijna elke middag (maar niet 's maandags en niet op feestdagen). Die stads­wandelingen organiseren we in samen­werking met de VVV Deventer. Computercursussen voeren we uit onder de naam "Gilde-SeniorWeb Deventer". Al onze dia’s en foto’s van oud en nieuw Deventer zijn gedigitaliseerd. We presenteren onze lichtbeelden met laptop en beamer.

Stichting Gilde Deventer is opgericht in 1986, dus dit jaar vieren we ons 30-jarig jubileum! De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die hun diensten belangeloos aanbieden. Iedereen die mee wil doen aan onze activiteiten is welkom, ongeacht zijn of haar leeftijd. Ons motto: senioren voor senioren.

Wij zijn voor onze inkomsten afhankelijk van subsidie van de Gemeente Deventer, donaties en vergoedingen voor bepaalde activiteiten.

Het Gilde heeft de SBBI-status: het is een Sociaal Belang Behartigende Instelling.

Contact

Adres
Brink 56
Deventer
Online
www.gildedeventer.nl